Signs and symptoms of depression. Paano Tulungan Ang Taong May Depresyon

Ang depression ay isang seryosong kondisyon sa mental health, at ito ay mahalaga na makuha ang tamang suporta at tulong. Narito ang ilang mga pangunahing palatandaan at sintomas ng depression, pati na rin ang mga paraan kung paano maaaring matulungan ang isang taong may depresyon:

Palatandaan at Sintomas ng Depression:

 1. Matagal at Matindi na Pagiging Malungkot:
  • Ang matagal at matinding pagiging malungkot o nalulungkot na hindi nauugma sa sitwasyon ay maaaring maging palatandaan ng depression.
 2. Pagkawala ng Interes o Kasiyahan:
  • Nawawala ang interes o kasiyahan sa mga dati’y kinakatuwaang gawain o bagay.
 3. Pagbabago sa Timbang o Pagkain:
  • Maaaring magkaruon ng pagbabago sa timbang o pagkakaroon ng problema sa pagkain, mula sa sobra o kakulangan.
 4. Problema sa Pagtulog:
  • Problema sa pagtulog, tulad ng insomnia o pangmatagalang pagtulog, ay maaaring isang sintomas.
 5. Pagod at Kakaunti sa Enerhiya:
  • Madalas na pakiramdam ng pagod, kahinaan, at kakulangan sa enerhiya.
 6. Madalas na Pakiramdam ng Pag-aalala o Pagkabahala:
  • Madalas na pag-aalala o pagkabahala na maaaring umabot sa malubhang antas.
 7. Mababang Pagtingin sa Sarili:
  • Mababang pagtingin sa sarili, kawalan ng self-esteem, at pag-iisip na wala silang halaga.
 8. Pag-iwas sa Iba:
  • Pagsusuklay sa pakikisalamuha sa iba, pag-iwas sa mga kaibigan o pamilya, at pagiging hindi interesado sa sosyal na aktibidad.
 9. Pag-akyat o Pagbaba ng Timbang:
  • Maaaring magkaruon ng di-mabilang na pag-akyat o pagbaba ng timbang na walang malinaw na dahilan.
 10. Pag-iisip sa Kamatayan o Suicide:
  • Ang pag-iisip sa kamatayan, suicide, o plano para dito ay isang malubhang sintomas ng depression na kailangang agarang tratuhin.

Paano Matulungan ang Taong May Depresyon:

 1. Magbigay ng Suporta:
  • Ipakita ang iyong suporta at pagmamahal. Maging bukas sa pakikinig at huwag husgahan ang kanilang damdamin.
 2. I-encourage ang Professional na Tulong:
  • I-encourage sila na kumonsulta sa propesyonal na pangkalusugang mental, tulad ng psychiatrist o psychologist.
 3. Tumulong sa Paghahanap ng Treatment:
  • Sama-sama sa kanila sa paghahanap ng tamang treatment plan. Magtakda ng mga layunin at hakbang para sa kanilang paggaling.
 4. Sustain ang Malusog na Pamumuhay:
  • Ituro sa kanila ang kahalagahan ng malusog na pamumuhay, tulad ng regular na ehersisyo, sapat na tulog, at malusog na nutrisyon.
 5. Pakialam sa Malusog na Relasyon:
  • Mahalaga ang suporta mula sa pamilya at mga kaibigan. Pakialaman ang kanilang malusog na relasyon.
 6. Magkaruon ng Pasensya:
  • Ang paggaling mula sa depression ay maaaring maging proseso. Magkaruon ng pasensya at magbigay ng oras sa kanilang paggaling.
 7. Alamin ang Ano Ang Makakatulong sa Kanila:
  • Usisero kung ano ang maaaring makatulong sa kanila. Alamin ang mga bagay na gusto nilang gawin at itulungan silang maisakatuparan ito.
 8. Hikayatin ang Pag-attend sa Support Groups:
  • I-encourage sila na sumali sa support groups kung saan maaaring makakuha sila ng suporta mula sa ibang taong nagdadaan din sa depression.
 9. Pagtuklas ng Positibong Bagay:
  • Ituro sa kanila ang pagtuklas ng mga positibong aspeto ng buhay at pagtuon sa mga bagay na nagdudulot ng kasiyahan.
 10. Huwag Kalimutan ang Personal na Kalusugan:
  • Tiyakin na naiingatan din ang kanilang personal na kalusugan. Ang pangangalaga sa sarili ay mahalaga sa proseso ng paggaling.

Kung mayroon kang agam-agam o kung ang isang tao ay nagpapakita ng mga sintomas ng depression, mahalaga na kumonsulta sa propesyonal na pangkalusugang mental. Ang maagap na tulong at suporta ay mahalaga sa pagtugon sa depression.