Paano Harapin at Iwasan ang Depression

Ang pagharap at pagsugpo sa depression ay isang mahabang proseso na nangangailangan ng suporta mula sa sarili, pamilya, kaibigan, at maging propesyonal na tulong sa pangkalusugang mental. Narito ang ilang mga paraan kung paano maaring harapin at iwasan ang depression:

Para Harapin ang Depression:

 1. Tanggapin ang Nararamdaman:
  • Tanggapin ang sariling nararamdaman at huwag itago o itaboy ang mga ito. Ang pagtanggap ay unang hakbang sa paghilom.
 2. Hanapin ang Suporta:
  • Makipag-usap sa mga kaibigan, pamilya, o ibang taong mapagkakatiwalaan tungkol sa iyong nararamdaman. Ang suporta mula sa iba ay mahalaga sa proseso ng paghilom.
 3. Konsulta sa Propesyonal na Tagapag-alaga ng Kalusugan:
  • Maghanap ng tulong mula sa propesyonal na tagapag-alaga ng kalusugang mental. Ang psychiatrist, psychologist, o iba pang mga espesyalista ay may kasanayan sa pagtutok sa mga isyu ng depression.
 4. Gawin ang Maliliit na Hakbang:
  • Hindi kailangang malaki ang unang hakbang. Magtakda ng mga maliliit na layunin at gawin ang mga ito nang dahan-dahan. Ang pagtagumpay sa maliliit na hakbang ay maaaring magbigay ng inspirasyon na tahakin ang mas malalaking hakbang.
 5. Engage sa Malusog na Pamumuhay:
  • Panatilihin ang malusog na pamumuhay, tulad ng regular na ehersisyo, sapat na tulog, at malusog na pagkain. Ang mga ito ay may malaking epekto sa kalusugan ng utak.
 6. Praktikahan ang Mindfulness at Relaxation Techniques:
  • Subukan ang mindfulness at mga relaxation techniques tulad ng meditation at deep breathing upang mapanatili ang katahimikan ng isipan at katawan.

Para Iwasan ang Depression:

 1. Alagaan ang Sarili:
  • Magbigay ng oras para sa sarili at gawin ang mga bagay na nagdudulot ng kasiyahan. Huwag kalimutang alagaan ang sariling pangangatawan at isipan.
 2. Iwasan ang Mabigat na Damdamin:
  • Iwasan ang paglubog sa mabigat na damdamin o sa mga bagay na maaaring mag-trigger ng malupit na lungkot. Maghanap ng positibong libangan o gawain.
 3. Itakwil ang Negatibong Pananaw:
  • Huwag payagan ang sarili na malunod sa negatibong pananaw. Isipin ang mga positibong aspeto ng buhay at magkaruon ng positibong pananaw.
 4. Balansehin ang Buhay:
  • Balansehin ang oras sa trabaho, pamilya, at personal na buhay. Huwag magbigay ng sobrang atensyon sa iisang aspeto ng buhay at huwag kalimutan ang iba.
 5. Panatilihin ang Malusog na Ugnayan:
  • Panatilihin ang malusog na ugnayan sa pamilya at mga kaibigan. Ang suporta mula sa iba ay mahalaga sa pang-araw-araw na laban sa stress.
 6. Itapon ang Destructive Habits:
  • Iwasan ang mga bisyo na maaaring magdulot ng masamang epekto sa kalusugan, tulad ng sobrang pag-inom ng alak o paggamit ng ilegal na droga.
 7. Magkaruon ng Realistikong Expectations:
  • Magkaruon ng realistic na mga expectations sa sarili at sa buhay. Huwag mag-angkin ng sobrang bigat na responsibilidad at tandaan na walang perpekto.

Ang pagharap sa depression ay isang personal na proseso, at hindi ito laging madaling gawin mag-isa. Mahalaga ang suporta mula sa iba, at kung kinakailangan, huwag mag-atubiling humingi ng propesyonal na tulong.