ANO ANG SINTOMAS NG DEPRESSION?

Ang depression ay isang seryosong kondisyon ng mental health na maaaring magkaruon ng malalim na epekto sa pag-iisip, damdamin, at pang-araw-araw na gawain ng isang tao. Narito ang ilang pangunahing sintomas ng depression:

 1. Malungkot na Damdamin:
  • Ang pangunahing sintomas ng depression ay ang matagal at matindiang pagiging malungkot o nalulungkot. Ito ay maaaring sumama nang unti-unti o biglaang mangyari.
 2. Pagkawala ng Interes o Kasiyahan:
  • Nawawala ang interes o kasiyahan sa mga dating masarap na gawin, kahit na ito ay mga bagay na dati ay nagbibigay ng saya.
 3. Pagbabago sa Timbang o Pagkain:
  • Maaaring magkaruon ng pagbabago sa timbang o kahinaan sa kakaunti o sobrang pagkain. Ang depression ay maaaring magdulot ng pagkawala ng gana sa pagkain o kabaligtaran nito.
 4. Pagbabago sa Pagtulog:
  • Maaring magkaruon ng problema sa pagtulog, tulad ng insomnia o pangmatagalang pagtulog. Ang ilan ay maaaring magkaruon ng labis na pagtulog, samantalang ang iba ay nahihirapang makatulog nang maayos.
 5. Pagod o Kakaunti sa Enerhiya:
  • Maaaring madanasan ang kakaunti sa enerhiya, pagod, at kahinaan kahit na walang malinaw na dahilan. Ang pang-araw-araw na gawain ay maaaring maging napakahirap para sa isang taong may depression.
 6. Madalas na Pakiramdam ng Pag-aalala o Pagkabahala:
  • Ang madalas na pag-aalala o pagkabahala na nauukit at hindi nauubos ay maaaring maging sintomas ng depression.
 7. Mabagal na Galaw o Pagsasalita:
  • Maaaring maging mabagal ang kilos at pagsasalita ng isang tao na may depression. Ang pisikal na pag-iral ay maaaring maging mabigat para sa kanila.
 8. Madalas na Pag-iisip sa Kamatayan o Suicide:
  • Ang pag-iisip sa kamatayan, pag-iisip sa suicide, o plano para dito ay isang malubhang sintomas ng depression na kailangang agarang tratuhin.
 9. Mababang Pagtingin sa Sarili:
  • Ang mababang pagtingin sa sarili, mababa ang self-esteem, at pag-iisip na wala silang silbi ay maaaring umiral.
 10. Pagkawala ng Kakayahan sa Pag-concentrate:
  • Ang kawalan ng kakayahan sa pag-concentrate o pagtatangkang gawin ang mga bagay na kailangang gawin ay maaaring maging problema para sa isang taong may depression.

Ang depression ay maaaring makatagal ng ilang linggo o buwan, at maaring umabot sa mas mahaba pang panahon. Kung mayroon kang alinman sa mga nabanggit na sintomas o kung may alinman sa iyong kaibigan o pamilya na maaaring nagdadaan sa depression, mahalaga na kumonsulta sa isang propesyonal na pangkalusugang mental upang makakuha ng tamang tulong at suporta.