Depression: kung paano matutulungan ang pasyente na magpasya sa pangangailangan para sa paggamot?

Ang pagtulong sa isang tao na may depression na magpasya para sa paggamot ay mahalaga at maaaring maging isang sensitibong proseso. Narito ang ilang mga hakbang na maaari mong gawin upang matulungan ang pasyente na magpasya para sa pangangailangang paggamot:

 1. Magkaruon ng Malusog na Komunikasyon:
  • Magsagawa ng malusog na komunikasyon at makinig nang buong puso. Ipakita ang iyong pagmamahal, suporta, at pag-unawa. Ang pagiging bukas at hindi nagdududa sa kanilang nararamdaman ay mahalaga.
 2. Bigyang Halaga ang Kanilang Damdamin:
  • Bigyang halaga ang kanilang damdamin at hindi sila hinusgahan. Ang depression ay isang seryosong kondisyon at dapat nilang maramdaman na tinatanggap at iniintindihan mo ang kanilang karanasan.
 3. Ipakita ang Positibong Aspeto ng Pagpapagamot:
  • Ipakita sa kanila ang positibong aspeto ng pagpapagamot. I-educate sila tungkol sa mga benepisyo ng pangangalaga ng propesyonal at kung paano ito maaaring makatulong sa kanilang paggaling.
 4. Tuklasin ang Uri ng Tulong na Gusto Nila:
  • Tuklasin kung aling uri ng tulong ang nais ng pasyente. Ito ba ay individual therapy, group therapy, o maaaring kasama ang gamot? Ang pagbibigay ng opsyon sa kanila ay maaaring magkaruon ng mas malaking kontrol sa kanilang proseso ng pagpapagamot.
 5. Sama-sama sa Paghahanap ng Propesyonal na Tulong:
  • I-encourage sila na magsanib pwersa sa paghahanap ng propesyonal na tulong. Maaaring makatulong kung ikaw ay makakatulong sa kanila sa paghahanap ng mga propesyonal na may kasanayang sa depression.
 6. Tumulong sa Pagbuo ng Treatment Plan:
  • Samahan sila sa pagbuo ng isang treatment plan. Makipag-usap sa kanilang doktor o therapist upang magtakda ng mga layunin at hakbang na maaaring gawin upang mapabuti ang kanilang kalagayan.
 7. Sama-sama sa Pagsubok ng Iba’t Ibang Strategies:
  • Tumulong sa kanila sa pagsubok ng iba’t ibang strategies para sa pangangalaga, tulad ng mindfulness, regular na ehersisyo, at iba pang positibong pagbabago sa pamumuhay.
 8. Iwasan ang Pilitan:
  • Huwag pilitin ang pasyente na gumawa ng desisyon. Ibigay ang oras at espasyo na kinakailangan nila upang mapag-isipan ang kanilang sariling desisyon.
 9. Magkaruon ng Pasensya:
  • Ang pagpapagamot ay maaaring magtagal ng panahon at ang proseso ay hindi laging madali. Magkaruon ng pasensya at maging suportado sa buong paglalakbay.
 10. Sustain ang Suporta sa Buong Proseso:
  • Panatilihin ang suporta sa buong proseso ng pagpapagamot. Ito ay maaaring kasama ang regular na check-ins, pagpapadala ng mga mensahe ng suporta, o anumang paraan ng pagpapakita ng iyong pagmamahal at suporta.

Mahalaga na maunawaan ng pasyente na hindi sila nag-iisa at may mga taong handang suportahan sila sa kanilang paglalakbay tungo sa paggaling mula sa depression. Ang sensitibong pakikipag-usap at pagtataguyod ng positibong aspeto ng pagpapagamot ay maaaring makatulong sa kanila na magkaruon ng kumpiyansa sa paggawa ng desisyon para sa kanilang sariling kalusugan.