PAANO TULUNGAN ANG TAONG MAY DEPRESSION?

Ang pagtulong sa isang taong may depression ay mahalaga at maaaring magkaruon ng malaking epekto sa kanilang kalusugan. Narito ang ilang mga hakbang na maaari mong gawin upang matulungan ang isang taong may depression:

 1. Magbigay ng Suporta:
  • Ipakita ang iyong pagmamahal at suporta sa kanilang pamamagitan ng pagiging bukas at maunawain. Ang pag-unawa at pagiging available ay mahalaga sa kanilang pakiramdam ng hindi nag-iisa.
 2. Makinig nang Buong Puso:
  • Maglaan ng oras upang makinig nang buong puso sa kanilang mga nararamdaman. Huwag kang magsalita nang masyado o magbigay ng solusyon agad; ang pagiging magaling na tagapakinig ay isang malaking tulong.
 3. I-encourage ang Propesyonal na Tulong:
  • I-encourage sila na kumonsulta sa propesyonal na tulad ng psychiatrist o psychologist. Ang propesyonal na tulong ay may sapat na kasanayan upang magbigay ng tamang suporta at treatment.
 4. Magtanong ng Maayos:
  • Itanong sa kanila kung paano mo sila maaring matulungan. Hindi mo kailangang maging eksperto sa mental health, ngunit ang simpleng tanong na ito ay maaaring magbigay daan sa pagtuklas ng mga paraan ng suporta.
 5. Tumulong sa Araw-araw na Gawain:
  • Tumulong sa kanila sa simpleng gawain ng araw-araw na maaaring maging mabigat para sa kanila. Ito ay maaaring magkaruon ng malaking epekto sa kanilang pang-araw-araw na buhay.
 6. Magbigay ng Pasensya:
  • Ang pag-recover mula sa depression ay maaaring maging mahabang proseso. Magbigay ng pasensya at maunawain sa mga pagbabago na maaaring mangyari.
 7. Sama-sama sa Pag-planong Aksyon:
  • Makipag-usap tungkol sa mga hakbang na maaaring gawin upang mapabuti ang kanilang kalagayan. Ito ay maaaring maging bahagi ng treatment plan na kinakailangang magkaruon sila.
 8. Magkaruon ng Regular na Komunikasyon:
  • Panatilihin ang regular na komunikasyon upang makita ang kanilang kondisyon. Ang regular na check-ins ay nagbibigay daan sa kanila para maipahayag ang kanilang nararamdaman.
 9. Hikayatin ang Malusog na Pamumuhay:
  • I-encourage sila na magkaruon ng malusog na pamumuhay sa pamamagitan ng regular na ehersisyo, sapat na tulog, at malusog na nutrisyon. Ang mga aspeto ng malusog na pamumuhay ay may malaking epekto sa mental health.
 10. Pagtaguyod ng Koneksyon sa Iba:
  • Ituro sa kanila ang kahalagahan ng koneksyon sa ibang tao. Ang pakikipag-ugnayan sa pamilya, kaibigan, o support group ay maaaring magkaruon ng positibong epekto.

Tandaan na ang depression ay isang seryosong kondisyon, at hindi ito laging madaling malampasan. Kung kinakailangan, huwag mag-atubiling kumonsulta sa mga propesyonal na may sapat na kaalaman sa larangan ng mental health. Ang suporta mula sa mga kaibigan at pamilya ay isang mahalagang bahagi ng proseso ng paghilom.