Paano matutulungan ang mga taong may depression?

Ang pagtulong sa mga taong may depression ay isang mahalagang hakbang para sa kanilang pagpapahinga at paghilom. Narito ang ilang mga paraan kung paano mo matutulungan ang mga taong may depression:

 1. Makinig nang Buong Puso:
  • Bigyan mo sila ng oras at espasyo para maipahayag ang kanilang nararamdaman. Maging bukas sa pakikinig nang buong puso at huwag silang husgahan. Ang pagbibigay ng ligtas na espasyo para sa kanilang pagpapahayag ay mahalaga.
 2. I-encourage ang Professional na Tulong:
  • I-encourage sila na kumonsulta sa propesyonal na tulad ng psychiatrist o psychologist. Ang propesyonal na tulong ay may sapat na kasanayan upang magbigay ng tamang suporta at treatment.
 3. Sama-sama sa Pag-plano ng Aksyon:
  • Makipag-usap tungkol sa mga hakbang na maaaring gawin upang mapabuti ang kanilang kalagayan. Ito ay maaaring isang bahagi ng treatment plan na kinakailangang magkaruon sila.
 4. Magkaruon ng Regular na Komunikasyon:
  • Panatilihin ang regular na komunikasyon upang makita ang kanilang kondisyon. Ang regular na check-ins ay nagbibigay daan sa kanila para maipahayag ang kanilang nararamdaman.
 5. Itanong Kung Paano Ka Makakatulong:
  • Huwag matakot na itanong kung paano mo sila maaring matulungan. Minsan, ang taong may depression ay nahihirapang magbigay ng konkretong hakbang na maaaring gawin para sa kanilang kalusugan.
 6. Tumulong sa Araw-araw na Gawain:
  • Tumulong sa kanila sa simpleng gawain ng araw-araw na maaaring maging mabigat para sa kanila. Ito ay maaaring magkaruon ng malaking epekto sa kanilang pang-araw-araw na buhay.
 7. Ibigay ang Pasensya at Pang-unawa:
  • Ang depression ay maaaring magtagal at maaaring maging isang mahirap na paglalakbay. Ang pagbibigay ng pasensya at pang-unawa ay mahalaga sa kanilang proseso ng paghilom.
 8. Alamin ang Sintomas ng Depression:
  • Alamin ang mga sintomas ng depression upang maging mas maalam ka sa kanilang kalagayan. Ang pag-unawa sa depresyon ay makakatulong sa iyo na maging mas mahusay na tagasuporta.
 9. Ituro ang Kahalagahan ng Malusog na Pamumuhay:
  • I-encourage sila na magkaruon ng malusog na pamumuhay sa pamamagitan ng regular na ehersisyo, sapat na tulog, at malusog na nutrisyon. Ang mga aspeto ng malusog na pamumuhay ay may malaking epekto sa mental health.
 10. Pakialam sa Malusog na Relasyon:
  • Ang malusog na ugnayan at pagkakaroon ng suporta mula sa pamilya at kaibigan ay mahalaga. Siguruhing nananatili ang koneksyon at pakikipag-ugnayan sa kanilang mga mahal sa buhay.

Hindi mo kailangang maging eksperto sa mental health para makatulong. Ang pagiging bukas, maunawain, at handang makinig ay mga mahahalagang aspeto sa pagtulong sa mga taong may depression. Huwag kalimutan na ang propesyonal na tulong mula sa mga eksperto sa mental health ay mahalaga rin para sa kanilang pagpapahinga at paggaling.