Paano mo matutulungan ang taong may parental depression?

Ang parental depression ay maaaring magkaruon ng malaking epekto hindi lamang sa kalusugan ng isang magulang kundi pati na rin sa pamilya at pag-unlad ng mga anak. Narito ang ilang paraan kung paano mo matutulungan ang isang taong may parental depression:

 1. Magbigay ng Suporta at Pang-unawa:
  • Ipakita ang iyong suporta at pang-unawa sa kanilang pinagdadaanan. Ang pagbibigay ng emotional na suporta ay mahalaga upang hindi sila mag-isa sa kanilang laban.
 2. Encourage sa Professional na Tulong:
  • I-encourage sila na kumonsulta sa propesyonal na tulad ng psychiatrist o psychologist. Ang propesyonal na tulong ay makakatulong sa kanila na maunawaan ang kanilang kalagayan at magbigay ng tamang treatment.
 3. Tulungan sa Araw-araw na Gawain:
  • Maaring maging mahirap para sa isang magulang na may depression na magkaruon ng energy para sa araw-araw na gawain. Tumulong sa kanila sa mga simpleng bagay tulad ng pagluluto, paglilinis, o pag-aalaga sa mga anak.
 4. Magkaruon ng Regular na Pahinga:
  • Ang pagkakaroon ng regular na pahinga ay mahalaga para sa isang magulang na may depression. I-encourage sila na magkaruon ng sapat na oras ng tulog at magbigay ng oras para sa kanilang sarili.
 5. Pagsusog sa Kanilang Kakayahan:
  • Ibigay ang mga oportunidad para sa kanilang muling magsilbing epektibong magulang. Ito ay maaaring magbigay sa kanila ng pakiramdam ng kapani-paniwala sa sarili at pagpapahalaga.
 6. Pagtuklas ng Positibong Bagay:
  • Ituro sa kanila na mag-focus sa mga positibong aspeto ng buhay at magkaruon ng pananaw ng pasasalamat. Ang pagtuklas ng mga bagay na nagdudulot ng kasiyahan ay maaaring makatulong sa pag-angat ng kanilang mood.
 7. Samahan sa Therapy:
  • Kung ang parental depression ay nakakaapekto sa relasyon ng pamilya, maaring isama ang buong pamilya sa therapy. Ito ay maaaring maging espasyo para sa open communication at pag-unawa sa kanilang mga damdamin.
 8. Pagtuklas ng Community Support:
  • Hanapin ang mga community resources na maaaring magbigay suporta, tulad ng parenting groups, support groups para sa mga magulang na may depression, o iba pang lokal na serbisyong makakatulong.
 9. Pagkakaroon ng Open na Komunikasyon:
  • Magkaruon ng bukas na komunikasyon sa pamilya. Ang pagtanggap ng mga anak sa kanilang nararamdaman at ang pagsusog ng mga magulang na maipaliwanag ang kanilang kondisyon ay mahalaga.
 10. Pag-iwas sa Stigma:
  • Iwasan ang stigma at diskriminasyon. Ang pag-unawa at pag-respeto sa kanilang kalagayan ay mahalaga sa proseso ng paghilom.

Ang parental depression ay isang seryosong isyu at ang pagbibigay ng suporta sa mga magulang ay mahalaga para sa kabuuang kalusugan ng pamilya. Mahalaga ang pagtutok sa kanilang pangangailangan at ang pagbuo ng isang ligtas at maalalahaning kapaligiran.