Paano Malaman kung Ikaw ay May Diabetes

Ang pagsusuri para malaman kung ikaw ay may diabetes ay maaaring isagawa sa ilalim ng gabay ng isang healthcare professional. Narito ang ilang mga hakbang na maaari mong gawin:

1. Obserbahan ang mga Sintomas:

 • Alamin ang mga sintomas ng diabetes tulad ng madalas na pag-ihi, sobrang uhaw, pagbaba ng timbang, pagod, labo ng paningin, at pangangati sa balat. Kung ikaw ay nakakaranas ng ilan sa mga ito, mahalaga ang magpakonsulta sa doktor.

2. Magpakonsulta sa Doktor:

 • Ang iyong healthcare provider ang makakapagsagot sa iyong mga katanungan at magsasagawa ng mga kinakailangang pagsusuri. Ipaalam sa kanila ang iyong mga sintomas at anumang pamilyar na kasaysayan ng diabetes.

3. Blood Sugar Testing:

 • Ang blood sugar testing ay pangunahing paraan upang malaman ang iyong blood sugar level. Maaaring isagawa ito sa pamamagitan ng:
  • Fasting Blood Sugar Test: Kinakailangan na hindi ka kumakain ng pagkain o iniinom na may asukal ng hindi bababa sa 8 oras bago ang pagsusuri.
  • Oral Glucose Tolerance Test (OGTT): Isinasagawa ito pagkatapos mong uminom ng isang solusyon na may mataas na asukal.

4. Hemoglobin A1c Test:

 • Ang test na ito ay nagbibigay ng impormasyon tungkol sa average na blood sugar level mo sa mga nakaraang 2-3 buwan.

5. Urine Test:

 • Ang urine test ay maaaring magbigay ng impormasyon tungkol sa pagkakaroon ng mataas na asukal sa iyong katawan.

6. Physical Examination:

 • Ang doktor ay maaaring magconduct ng physical examination para makita ang mga posibleng palatandaan ng diabetes, tulad ng diabetic neuropathy o retinopathy.

7. Risk Assessment:

 • Kung ikaw ay may mga panganib na factor para sa diabetes, tulad ng pamilyar na kasaysayan, sobra-sobrang timbang, at iba pa, ito ay maaaring isaalang-alang ng doktor sa pagsusuri.

8. Lifestyle Assessment:

 • Ang iyong lifestyle, tulad ng diet at level ng ehersisyo, ay maaaring isaalang-alang sa pagsusuri.

Mahalaga ang maagang pagsusuri at diagnosis ng diabetes upang magsimula ng tamang pangangasiwa. Kung ikaw ay may nararamdamang mga sintomas ng diabetes o may mga panganib na factor, huwag mag-atubiling magpakonsulta sa isang healthcare professional para sa agarang assessment at pagsusuri.