Mga epekto ng Diabetes sa ating katawan

Ang diabetes ay maaaring magkaruon ng malawakang epekto sa iba’t ibang bahagi ng katawan dahil sa hindi sapat na produksyon ng insulin o hindi epektibong paggamit nito. Narito ang ilang mga epekto ng diabetes sa iba’t ibang bahagi ng katawan:

1. Mata at Paningin:

 • Retinopathy:
  • Ang mataas na asukal sa dugo ay maaaring makaapekto sa mga blood vessels ng mata, na maaaring magdulot ng retinopathy. Ito ay maaaring magresulta sa pagkakaroon ng mga dumi o anino sa paningin at maging dahilan ng pagkakaroon ng mata problems.

2. Puso at Blood Vessels:

 • Cardiovascular Disease:
  • Ang diabetes ay isang malaking panganib sa cardiovascular disease, tulad ng heart attack at stroke. Ito ay dahil sa epekto ng mataas na asukal sa dugo sa blood vessels at puso.

3. Kalamnan at Joint:

 • Diabetic Neuropathy:
  • Ang diabetes ay maaaring magdulot ng neuropathy o kawalan ng sensasyon sa mga paa at kamay. Ito ay maaaring magresulta sa hindi pagkakaroon ng kakayahang ma-feel ang init, lamig, o sakit, na maaaring magdulot ng mga sugat na hindi napapansin.

4. Kidney:

 • Diabetic Nephropathy:
  • Ang mataas na asukal sa dugo ay maaaring makaapekto sa mga kidney, na maaaring magdulot ng diabetic nephropathy o pinsala sa kidney. Ito ay maaaring magresulta sa pagkakaroon ng problema sa pagtataba at pag-aalis ng basura sa katawan.

5. Balat:

 • Skin Complications:
  • Ang mga tao na may diabetes ay mas may panganib na magkaruon ng skin complications, tulad ng fungal infections at bacterial infections. Ang mga sugat ay maaaring magtagal ng mas matagal na magpagaling.

6. Nerves:

 • Diabetic Neuropathy:
  • Ang neuropathy ay maaaring makaapekto sa iba’t ibang bahagi ng katawan, kasama na ang paa, kamay, at iba pang bahagi ng nervous system.

7. Teeth at Gums:

 • Gum Disease:
  • Ang diabetes ay maaaring magdulot ng mas mataas na panganib ng gum disease. Ang mga taong may diabetes ay mas may panganib na magkaruon ng mga problema sa gums at ngipin.

8. Reproductive System:

 • Fertility Issues:
  • Sa mga babae, ang diabetes ay maaaring makaapekto sa fertility. Sa mga lalaki, maaari itong magdulot ng problema sa erectile dysfunction.

9. Immune System:

 • Reduced Immunity:
  • Ang mga taong may diabetes ay mas may panganib na magkaruon ng mga komplikadong impeksyon dahil sa kahinaan ng immune system.

Ang pangangasiwa ng diabetes ay mahalaga upang mapababa ang panganib ng mga komplikasyon. Regular na pag-monitor ng blood sugar levels, malusog na lifestyle, at pagsusuri ng doktor ay ilan sa mga hakbang na maaaring gawin upang mapanatili ang kalusugan sa kabila ng diabetes.