Ano ang mga sintomas ng diabetes sa mga bata?

Ang mga sintomas ng diabetes sa mga bata ay maaaring mag-iba, at ang ilan sa mga ito ay maaaring maging hindi gaanong kahalata. Narito ang ilang sintomas na maaaring mapansin sa mga bata na maaaring may diabetes:

 1. Madalas na Pag-ihi at Sobrang Uhaw (Polyuria at Polydipsia):
  • Ang pagtaas ng asukal sa dugo ay maaaring magdulot ng pagtaas ng pag-ihi at pangangailangan ng bata sa sobrang tubig.
 2. Pagbaba ng Timbang:
  • Ang hindi epektibong paggamit ng glucose sa katawan ay maaaring magresulta sa pagbaba ng timbang sa kabila ng normal na pagkain.
 3. Fatigue (Pagod):
  • Ang diabetes ay maaaring magdulot ng pagod at kawalan ng enerhiya sa kabataan.
 4. Frequent Infections (Madalas na Pagkakaroon ng Inpeksyon):
  • Ang immune system ng bata ay maaaring maging mahina, nagreresulta sa mas madalas na pagkakaroon ng inpeksyon.
 5. Blurred Vision (Labo ng Paningin):
  • Ang mataas na asukal sa dugo ay maaaring makaapekto sa mata at magdulot ng labo ng paningin.
 6. Irritability (Pagkakaroon ng Galit o Iritasyon):
  • Ang pagtaas ng asukal sa dugo ay maaaring makaapekto sa mood ng bata, na maaaring magresulta sa pagkakaroon ng galit o iritasyon.
 7. Slow Healing of Wounds (Mabagal na Paggaling ng Sugat):
  • Ang diabetes ay maaaring magdulot ng mabagal na paggaling ng sugat at impeksyon.
 8. Panandaliang Pangangalito o Pangangalumbaba:
  • Ang mataas na asukal sa dugo ay maaaring makaapekto sa sistema ng nerbiyo, maaaring magdulot ng panandaliang pangangalito o pangangalumbaba.
 9. Labis na Pagkahumaling sa Pag-inom:
  • Ang sobrang uhaw at pangangailangan ng bata sa pag-inom ng tubig ay maaaring magresulta sa labis na pag-inom.
 10. Pagbabago sa Pangangatawan:
  • Maaaring magkaruon ng pagbabago sa pangangatawan ng bata, tulad ng pagbabago sa pangangatawan at pangangatawan sa mukha.

Mahalaga ang maagang pagtuklas at pagkilala sa mga sintomas ng diabetes sa mga bata upang mapanatili ang kanilang kalusugan. Kung mayroong mga sintomas na nabanggit na nararanasan ang isang bata, mahalaga ang agarang pagkonsulta sa isang healthcare professional para sa pagsusuri at tamang diagnosis.