Diabetes: Mga Sanhi, Sintomas, at Gamot

Sanhi ng Diabetes:

 1. Genetika:
  • Ang mayroong pamilyar na kasaysayan ng diabetes ay may mas mataas na panganib na magkaruon ng kondisyon.
 2. Obesity:
  • Ang sobra-sobrang timbang, lalo na ang abdominal obesity, ay isang malaking panganib para sa Type 2 diabetes.
 3. Lack of Physical Activity:
  • Ang kawalan ng regular na ehersisyo ay maaaring magdulot ng insulin resistance at pagtaas ng panganib ng diabetes.
 4. Unhealthy Diet:
  • Ang pagkakaroon ng di-nakakatulong na mga pagkain, partikular ang mga mataas sa asukal at taba, ay maaaring magdulot ng insulin resistance.
 5. Age:
  • Ang pagtanda ay maaaring magtaas ng panganib ng pagkakaroon ng diabetes.
 6. Gestational Diabetes:
  • Ang pagkakaroon ng diabetes sa panahon ng pagbubuntis (gestational diabetes) ay maaaring magdulot ng mataas na panganib ng Type 2 diabetes sa hinaharap.
 7. Polycystic Ovary Syndrome (PCOS):
  • Ang PCOS ay maaaring magdulot ng insulin resistance at mataas na panganib ng diabetes.

Sintomas ng Diabetes:

 1. Madalas na Pag-ihi at Sobrang Uhaw:
  • Ang mataas na asukal sa dugo ay maaaring magdulot ng madalas na pag-ihi at sobrang uhaw.
 2. Pagbaba ng Timbang:
  • Ang hindi epektibong paggamit ng glucose ng katawan ay maaaring magresulta sa pagbaba ng timbang sa kabila ng normal na pagkain.
 3. Fatigue (Pagod):
  • Ang diabetes ay maaaring magdulot ng pagod at kawalan ng enerhiya.
 4. Blurred Vision (Labo ng Paningin):
  • Ang mataas na asukal sa dugo ay maaaring makaapekto sa mata at magdulot ng labo ng paningin.
 5. Slow Healing of Wounds (Mabagal na Paggaling ng Sugat):
  • Ang diabetes ay maaaring magdulot ng mabagal na paggaling ng sugat at impeksyon.
 6. Frequent Infections (Madalas na Pagkakaroon ng Inpeksyon):
  • Ang immune system ay maaaring maging mahina, nagdudulot ng mas madalas na pagkakaroon ng inpeksyon.

Gamot para sa Diabetes:

 1. Insulin:
  • Ginagamit ito sa mga taong may Type 1 diabetes o sa mga may advanced na Type 2 diabetes.
 2. Oral Medications:
  • Kasama dito ang mga gamot tulad ng metformin, sulfonylureas, thiazolidinediones, at iba pa na naglalayong mapanatili ang normal na antas ng glucose sa dugo.
 3. Lifestyle Modification:
  • Kasama sa pangangasiwa ng diabetes ang pagbabago sa lifestyle tulad ng pagkakaroon ng malusog na diyeta, regular na ehersisyo, at pagkontrol sa timbang.
 4. Monitoring:
  • Regular na pag-monitor ng blood sugar levels para masubaybayan ang epekto ng gamot at lifestyle modification.
 5. Panunaw:
  • Ang mga gamot na nagpapababa ng asukal sa dugo tulad ng SGLT2 inhibitors at GLP-1 receptor agonists.

Ang pangangasiwa ng diabetes ay pangmatagalan at pang-habaang proseso, at mahalaga ang kooperasyon ng pasyente sa pagtupad sa plano ng pangangasiwa at regular na pagsusuri.