Mga Sintomas, Uri, Sanhi at Paggamot – Mataas Na Blood Suga

Ang mataas na blood sugar o hyperglycemia ay isang kondisyon kung saan ang antas ng glucose (asukal) sa dugo ay nasa mas mataas na antas kaysa sa normal. Narito ang mahahalagang impormasyon tungkol sa sintomas, uri, sanhi, at paggamot ng mataas na blood sugar:

Sintomas ng Hyperglycemia:

 1. Intense Thirst (Sobrang Uhaw):
  • Ang pangangailangan ng katawan sa tubig ay tumaas.
 2. Frequent Urination (Madalas na Pag-ihi):
  • Dahil sa mataas na asukal sa dugo, madalas ang pag-ihi.
 3. Fatigue (Pagod):
  • Ang pangangailangan ng katawan sa enerhiya ay maaaring magdulot ng pagod.
 4. Blurred Vision (Labo ng Paningin):
  • Ang mataas na asukal sa dugo ay maaaring makaapekto sa mata.
 5. Unexplained Weight Loss (Di-maar explanation na Pagbaba ng Timbang):
  • Ang katawan ay maaaring mawalan ng timbang nang hindi malinaw na dahilan.
 6. Irritability (Pagkakaroon ng Galit o Iritasyon):
  • Ang mataas na asukal sa dugo ay maaaring makaapekto sa mood.
 7. Slow Healing of Wounds (Mabagal na Paggaling ng Sugat):
  • Ang mataas na asukal sa dugo ay maaaring magdulot ng mabagal na paggaling ng sugat.
 8. Recurrent Infections (Madalas na Pagkakaroon ng Inpeksyon):
  • Ang mataas na asukal sa dugo ay maaaring makahina sa immune system.

Uri ng Hyperglycemia:

 1. Fasting Hyperglycemia:
  • Mataas na antas ng glucose sa dugo pagkatapos ng maraming oras na walang kinakain.
 2. Postprandial Hyperglycemia:
  • Mataas na antas ng glucose sa dugo pagkatapos ng pagkain.
 3. Symptomatic Hyperglycemia:
  • Mataas na antas ng glucose sa dugo na may kasamang sintomas ng diabetes.

Sanhi ng Hyperglycemia:

 1. Diabetes Mellitus:
  • Ang diabetes mellitus ay pangunahing sanhi ng mataas na blood sugar. May dalawang pangunahing uri ng diabetes: Type 1 at Type 2.
 2. Stress:
  • Ang mga stressful na sitwasyon o kondisyon ay maaaring makaapekto sa antas ng glucose sa dugo.
 3. Illness or Infection:
  • Ang ilang mga sakit o impeksyon ay maaaring magdulot ng pagtaas ng blood sugar.
 4. Medication:
  • Iba’t ibang uri ng gamot, tulad ng corticosteroids, ay maaaring magdulot ng mataas na asukal sa dugo.

Paggamot ng Hyperglycemia:

 1. Insulin Therapy (sa mga may Type 1 Diabetes):
  • Ang insulin ay ibinibigay sa pamamagitan ng iniksyon upang mapanatili ang normal na antas ng glucose.
 2. Oral Medications (sa mga may Type 2 Diabetes):
  • Ang ilang oral na gamot ay maaaring inireseta para mapababa ang asukal sa dugo.
 3. Diet and Lifestyle Modification:
  • Ang pagbabago sa diyeta at lifestyle, kasama ang regular na ehersisyo, ay mahalaga sa pangangasiwa ng blood sugar.
 4. Monitoring:
  • Regular na pagsusuri ng blood sugar upang masubaybayan ang epekto ng paggamot.
 5. Consultation with Healthcare Provider:
  • Regular na pakikipag-ugnayan sa doktor o endocrinologist para sa tamang pangangasiwa ng diabetes.

Mahalaga ang agarang pagtugon sa mataas na blood sugar upang maiwasan ang mga komplikasyon sa kalusugan. Ang pangangasiwa ng blood sugar ay kailangang individualized at naaayon sa pangangailangan ng bawat pasyente. Ito ay maaaring kabilang ang pangangasiwa ng gamot, lifestyle modification, at regular na pagsusuri ng blood sugar.