Mataas Na Blood Sugar: Ano Ang Hyperglycemia?

Ang hyperglycemia ay isang kondisyon kung saan mataas ang antas ng glucose (asukal) sa dugo. Karaniwang nagiging sanhi ito ng hindi sapat na produksyon ng insulin o hindi maayos na paggamit ng insulin sa katawan. Ang insulin ay isang hormone na nagbibigay-daan sa mga cell na kunin ang glucose mula sa dugo upang maging enerhiya.

Sintomas ng Hyperglycemia:

 1. Intense Thirst (Sobrang Uhaw):
  • Ang pangangailangan ng katawan para sa pag-inom ng tubig ay maaaring tumaas.
 2. Frequent Urination (Madalas na Pag-ihi):
  • Dahil sa pagtaas ng asukal sa dugo, madalas na nagiging mas madalas ang pag-ihi.
 3. Fatigue (Pagod):
  • Ang mataas na antas ng glucose sa dugo ay maaaring magdulot ng panghihina at pagod.
 4. Blurred Vision (Labo ng Paningin):
  • Ang mataas na glucose ay maaaring makaapekto sa mata, na maaaring magdulot ng panandaliang labo ng paningin.
 5. Unexplained Weight Loss (Di-maar explanation na Pagbaba ng Timbang):
  • Ang katawan ay maaaring mawalan ng timbang nang hindi malinaw na dahilan.
 6. Irritability (Pagkakaroon ng Galit o Iritasyon):
  • Ang mataas na asukal sa dugo ay maaaring makaapekto sa mood at emosyon.
 7. Slow Healing of Wounds (Mabagal na Paggaling ng Sugat):
  • Ang mataas na glucose ay maaaring makasira sa blood vessels at maging sanhi ng mabagal na paggaling ng sugat.
 8. Recurrent Infections (Madalas na Pagkakaroon ng Inpeksyon):
  • Ang mataas na asukal sa dugo ay maaaring makahina sa immune system, na maaaring magdulot ng mas madalas na pagkakaroon ng infections.

Panganib at Komplikasyon:

Ang untreated na hyperglycemia ay maaaring magdulot ng seryosong komplikasyon sa kalusugan, kabilang ang:

 1. Diabetic Ketoacidosis (DKA):
  • Isang seryosong kondisyon na nagdudulot ng pagtaas ng ketones sa dugo, na maaaring maging panganib sa buhay.
 2. Hyperosmolar Hyperglycemic State (HHS):
  • Isang kondisyon na nagdudulot ng labis na pagka-dehydrate at mataas na asukal sa dugo, maaaring magdulot ng coma.
 3. Cardiovascular Complications:
  • Ang mataas na glucose ay maaaring makapinsala sa blood vessels at nagdadala ng panganib para sa cardiovascular diseases.
 4. Nerve Damage (Neuropathy):
  • Ang mataas na asukal sa dugo ay maaaring magdulot ng pinsala sa mga nerves, na maaaring magresulta sa neuropathy.
 5. Kidney Damage (Nephropathy):
  • Ang mataas na glucose ay maaaring makaapekto sa kidney function at magdulot ng kidney damage.

Paano Iwasan at Gamutin ang Hyperglycemia:

 1. Regular Monitoring:
  • Regular na pagsusuri ng blood glucose upang masubaybayan ang antas ng asukal sa dugo.
 2. Healthy Lifestyle:
  • Pagpapanatili ng malusog na lifestyle, kasama ang regular na ehersisyo at balanseng pagkain.
 3. Medication Adherence:
  • Pagsunod sa reseta ng gamot at insulin therapy, kung kinakailangan.
 4. Dietary Management:
  • Pagkontrol sa pagkain, kasama ang pag-monitor ng carbohydrate intake.
 5. Weight Management:
  • Paggamit ng timbang sa tamang antas at pamamahala ng diabetes sa pangunguna ng doktor.
 6. Consultation with Healthcare Provider:
  • Regular na konsultasyon sa healthcare provider upang makamit ang target na blood glucose levels.

Ang pangunahing layunin sa paggamot ng hyperglycemia ay mapanatili ang normal na antas ng glucose sa dugo. Mahalaga ang regular na pag-uusap sa doktor upang magkaruon ng personalized na plano ng pangangasiwa batay sa pangangailangan at kalagayan ng bawat pasyente.