Maagang Sintomas Ng Diabetes Na Dapat Mong Malaman

Ang diabetes ay isang kondisyon na nauugma sa pagtaas ng antas ng asukal (glucose) sa dugo. Maagang pag-alam sa mga sintomas ng diabetes ay mahalaga upang mapanatili ang kalusugan. Narito ang ilang maagang sintomas na maaaring maramdaman ng mga taong maaaring may diabetes:

1. Madalas na Pag-iihi (Polyuria):

  • Ang pagtaas ng asukal sa dugo ay maaaring magdulot ng pagtaas ng pagsusuka, na nagreresulta sa madalas na pag-ihi. Ito ay maaaring makakaramdam ng pangangati o pangangaliskis.

2. Labis na Pag-uhaw (Polydipsia):

  • Ang pangangailangan sa pag-inom ng tubig ay nagiging labis dahil sa pagtaas ng asukal sa dugo.

3. Labis na Gutom at Pagbaba ng Timbang:

  • Ang katawan ay maaaring hindi makakatanggap ng sapat na enerhiya mula sa pagkain dahil sa hindi epektibong paggamit ng insulin. Ito ay maaaring magdulot ng labis na gutom at pagbaba ng timbang.

4. Pagkapagod at Pagod (Fatigue):

  • Ang hindi epektibong paggamit ng glucose ay maaaring magdulot ng pagod at kawalan ng enerhiya.

5. Paglala ng Paningin (Blurred Vision):

  • Ang mataas na asukal sa dugo ay maaaring makaapekto sa mata at magdulot ng labo ng paningin.

6. Mabagal na Paggaling ng Sugat:

  • Ang diabetes ay maaaring makakatagpo ng problemang nagdudulot ng mabagal na paggaling ng sugat at impeksyon.

7. Panandaliang Nalilito (Frequent Confusion):

  • Ang pagtaas at pagbaba ng asukal sa dugo ay maaaring magdulot ng panandaliang pangangalito o pagkakaroon ng malabnaw na pag-iisip.

8. Panandaliang Balat na Pangangati:

  • Maaaring mangyari ang panandaliang balat na pangangati, lalo na sa palibot ng genital area.

9. Panandaliang Pagkakaroon ng Inpeksyon:

  • Mga pangkaraniwang inpeksyon tulad ng urinary tract infection, impeksyon sa balat, at impeksyon sa bibig na madalas mangyari.

Ang mga sintomas na ito ay maaaring mag-iba-iba sa bawat tao, at ang ilan sa kanila ay maaaring maging hindi gaanong kahalata. Mahalaga ang agaran at regular na konsultasyon sa doktor upang ma-diagnose ang diabetes at magsagawa ng tamang pangangasiwa. Sa mga taong may mga panganib na factor para sa diabetes, tulad ng may mga kamag-anak na may diabetes, mahalaga ang regular na pagsusuri ng blood sugar.