Diabetes: Mga Sanhi, Sintomas, at Gamot

Diabetes: Mga Sanhi, Sintomas, at Gamot

Sanhi ng Diabetes:

 1. Genetika:
  • Ang pagsilang sa pamilyang may kasaysayan ng diabetes ay maaaring magdulot ng mataas na panganib sa pagkakaroon nito.
 2. Lifestyle Factors:
  • Ang hindi malusog na lifestyle, tulad ng kawalan ng ehersisyo at hindi wastong pagkain, ay maaaring maging sanhi ng Type 2 diabetes.
 3. Obesity:
  • Ang sobra-sobrang timbang o obesity ay pangunahing panganib para sa diabetes, lalo na ang Type 2 diabetes.
 4. Aging:
  • Ang pagtanda ay maaaring magdulot ng pagbaba ng insulin sensitivity at nagdadagdag sa panganib ng diabetes.
 5. Hormonal Changes:
  • Ang mga hormonal na pagbabago sa katawan, tulad ng pagbubuntis o menopos, ay maaaring makaapekto sa glucose tolerance.
 6. Medical Conditions:
  • Ang ilang medikal na kondisyon tulad ng polycystic ovary syndrome (PCOS) ay maaaring magdulot ng mataas na panganib sa diabetes.
 7. Gestational Diabetes:
  • Ang pagkakaroon ng diabetes sa panahon ng pagbubuntis o gestational diabetes ay maaaring magtaas ng panganib ng Type 2 diabetes sa hinaharap.

Sintomas ng Diabetes:

 1. Madalas na Pag-ihi at Sobrang Uhaw:
  • Ang pagtaas ng asukal sa dugo ay maaaring magdulot ng madalas na pag-ihi at sobrang uhaw.
 2. Pagbaba ng Timbang:
  • Ang pagkawala ng timbang nang hindi malinaw na dahilan ay maaaring maging sintomas ng diabetes.
 3. Intense Thirst (Sobrang Uhaw):
  • Ang pangangailangan sa pag-inom ng tubig ay tumaas dahil sa mataas na asukal sa dugo.
 4. Fatigue (Pagod):
  • Ang pagtaas ng asukal sa dugo ay maaaring magdulot ng pagod at kawalan ng enerhiya.
 5. Blurred Vision (Labo ng Paningin):
  • Ang mataas na asukal sa dugo ay maaaring makaapekto sa mata at magdulot ng labo ng paningin.
 6. Slow Healing of Wounds (Mabagal na Paggaling ng Sugat):
  • Ang diabetes ay maaaring magdulot ng problemang nagdudulot ng mabagal na paggaling ng sugat.
 7. Frequent Infections (Madalas na Pagkakaroon ng Inpeksyon):
  • Ang immune system ay maaaring maging mahina, nagdudulot ng mas madalas na pagkakaroon ng inpeksyon.

Gamot para sa Diabetes:

 1. Insulin:
  • Ginagamit ito sa mga taong may Type 1 diabetes o sa mga may advanced na Type 2 diabetes.
 2. Oral Medications:
  • Kasama dito ang mga gamot tulad ng metformin, sulfonylureas, thiazolidinediones, at iba pa na naglalayong mapanatili ang normal na antas ng glucose sa dugo.
 3. Lifestyle Modification:
  • Kasama sa pangangasiwa ng diabetes ang pagbabago sa lifestyle tulad ng pagkakaroon ng malusog na diyeta, regular na ehersisyo, at pagkontrol sa timbang.
 4. Monitoring:
  • Regular na pag-monitor ng blood sugar levels para masubaybayan ang epekto ng gamot at lifestyle modification.
 5. Panunaw:
  • Ang mga gamot na nagpapababa ng asukal sa dugo tulad ng SGLT2 inhibitors at GLP-1 receptor agonists.

Mahalaga ang agarang pagtugon sa mga sintomas ng diabetes at ang regular na pangangasiwa ng doktor upang mapanatili ang normal na antas ng glucose sa dugo at maiwasan ang mga komplikasyon.