Sintomas ng diabetes sa mga lalaki

Ang mga sintomas ng diabetes sa mga lalaki ay maaaring mag-iba-iba at maaaring maging hindi gaanong kahalata sa simula. Narito ang ilang posibleng sintomas ng diabetes sa mga lalaki:

 1. Madalas na Pag-ihi (Polyuria):
  • Ang mataas na antas ng asukal sa dugo ay maaaring magdulot ng madalas na pag-ihi at sobrang uhaw.
 2. Intense Thirst (Sobrang Uhaw):
  • Ang pangangailangan sa pag-inom ng tubig ay tumaas dahil sa mataas na asukal sa dugo.
 3. Pagbaba ng Timbang:
  • Ang hindi epektibong paggamit ng glucose ng katawan ay maaaring magresulta sa pagkawala ng timbang.
 4. Fatigue (Pagod):
  • Ang diabetes ay maaaring magdulot ng pagod at kawalan ng enerhiya.
 5. Blurred Vision (Labo ng Paningin):
  • Ang mataas na asukal sa dugo ay maaaring makaapekto sa mata at magdulot ng labo ng paningin.
 6. Slow Healing of Wounds (Mabagal na Paggaling ng Sugat):
  • Ang diabetes ay maaaring magdulot ng mabagal na paggaling ng sugat at impeksyon.
 7. Frequent Infections (Madalas na Pagkakaroon ng Inpeksyon):
  • Ang immune system ay maaaring maging mahina, nagdudulot ng mas madalas na pagkakaroon ng inpeksyon.
 8. Panandaliang Balat na Pangangati:
  • Maaaring mangyari ang panandaliang balat na pangangati, lalo na sa palibot ng genital area.
 9. Problema sa Erektil na Disfunction:
  • Ang mga isyu sa dugo at nerve function mula sa diabetes ay maaaring magresulta sa problema sa erektil na disfunction.
 10. Panandaliang Pangangalito o Pangangalumbaba:
  • Ang mataas na asukal sa dugo ay maaaring makaapekto sa sistema ng nerbiyo, maaaring magdulot ng panandaliang pangangalito o pangangalumbaba.

Mahalaga ang maagang pagtuklas at pagkilala sa mga sintomas ng diabetes upang mabigyan ng agarang at tamang pangangalaga. Kung mayroon kang mga sintomas na nauugma sa diabetes, mahalaga ang magpakonsulta sa isang healthcare professional para sa pagsusuri at tamang diagnosis.