Mga Sintomas ng Hypoglycemia. Mababang Asukal ng Dugo

Ang hypoglycemia o mababang asukal ng dugo ay maaaring magdulot ng iba’t ibang sintomas, at mahalaga na maagapan ito nang maayos upang maiwasan ang mga komplikasyon. Narito ang ilang mga sintomas ng hypoglycemia:

 1. Panginginig o Pagsusumigaw (Shakiness):
  • Ito ay isang pangunahing sintomas ng hypoglycemia, at ito ay nagaganap dahil sa pag-angat ng adrenaline bilang isang sagot sa mababang antas ng asukal.
 2. Pangangamba o Anxiety:
  • Maraming mga tao ang nagkakaroon ng pangangamba o kaba kapag may hypoglycemia.
 3. Pagka-irritable o Irritability:
  • Ang pagiging irritable o masungit ay maaaring isa sa mga epekto ng mababang asukal sa dugo.
 4. Pagkatamlay o Weakness:
  • Ang pakiramdam ng kahinaan o pagkatamlay ay maaaring maranasan.
 5. Pagsusuka o Nausea:
  • Ang pagsusuka o pakiramdam ng panghihina ng sikmura ay maaaring makaramdam ng hindi komportable.
 6. Pagkakaroon ng Gutom o Hunger:
  • Ang biglang pagkakaroon ng matinding gutom ay isang pangkaraniwang sintomas ng hypoglycemia.
 7. Blurred Vision o Labo ng Paningin:
  • Maaaring magkaruon ng problema sa paningin o paglabo ng mata.
 8. Paminsang Pagkakaroon ng Confusion o Pagka-Lost:
  • Ang pagkakaroon ng kakaibang pag-iisip o pagkakaroon ng kawalan sa oras at lugar ay maaaring maging sintomas.
 9. Mabilis na Pulsasyon o Rapid Heartbeat:
  • Ang mabilis na tibok ng puso ay maaaring maging isang resulta ng pagtaas ng adrenaline.
 10. Pagsusumpong ng Uhaw o Intense Thirst:
  • Ang sobrang uhaw o pagiging sobrang uhaw ay maaaring nararamdaman.
 11. Pale Skin:
  • Ang kulay ng balat ay maaaring maging pula o mas pale kaysa sa karaniwan.
 12. Pagkakaantok o Fatigue:
  • Ang biglaang pagkakaroon ng antok o pagkaantok ay maaaring nararamdaman.

Ang mga sintomas ng hypoglycemia ay maaaring mag-iba-iba sa bawat tao, at ang mga ito ay depende sa antas ng asukal sa dugo ng isang tao. Mahalaga ang agarang aksyon kapag nararamdaman ang mga sintomas ng hypoglycemia upang maiwasan ang paglala ng kalagayan. Ang pag-inom ng matamis na likido o pagkain, tulad ng fruit juice o candy, ay maaaring makatulong sa agarang pag-angat ng asukal sa dugo. Kung ang mga sintomas ay patuloy o lala nang lala, mahalaga ang konsultasyon sa isang propesyonal na pangkalusugan para sa tamang pagsusuri at pangangasiwa.