Hypoglycemia sa Diabetes: Ano ang Dapat Gawin?

Ang hypoglycemia sa mga taong may diabetes ay isang seryosong kondisyon na nangangailangan ng agarang aksyon. Narito ang ilang mga hakbang na maaaring gawin kapag may nararanasang hypoglycemia:

 1. Kumain ng Matamis na Pagkain:
  • Agad na kumain ng matamis na pagkain o uminom ng inuming may asukal. Ilan sa mga mabisang pagkain para sa pag-angat ng glucose sa dugo ay fruit juice, candy, o isang piraso ng tinapay.
 2. Uminom ng Iba’t Ibang Likido:
  • Inumin ang mga likido na may asukal, tulad ng fruit juice o soda, para mapabilis ang pagtaas ng glucose sa dugo.
 3. Kumain ng Complex Carbohydrates:
  • Pagkatapos ng unang agarang pagsugpo ng hypoglycemia, kumain ng mga pagkain na mayaman sa complex carbohydrates tulad ng whole grains, cereal, o tinapay.
 4. Regular na Pagsukat ng Blood Glucose:
  • Mag-monitor ng blood glucose levels upang matiyak na ang antas ay bumabalik sa normal. Ito ay makakatulong sa pagtutok sa mga hakbang na kinakailangan upang maiwasan ang pag-ulit ng hypoglycemia.
 5. Iwasan ang Pag-inom ng Alak nang Walang Pagkain:
  • Iwasan ang pag-inom ng alak nang hindi kumakain. Ang alak ay maaaring pababain ang glucose sa dugo, na maaaring magdulot ng mas mataas na panganib ng hypoglycemia.
 6. Magtaglay ng Identification Card:
  • Magsuot ng identification card na nagsasaad na may diabetes ka. Ito ay makakatulong sa ibang tao na maunawaan ang iyong kalagayan kapag ikaw ay hindi makapagsalita o hindi malay.
 7. Informahan ang Iba:
  • Sabihan ang mga kasama sa trabaho, pamilya, o mga kaibigan na ikaw ay may diabetes. Ituturing nila ito bilang isang emergency at maaari nilang magbigay ng tulong sa iyo.
 8. Tumawag sa Emergency Services Kung Kailangan:
  • Kung ang hypoglycemia ay hindi natutugunan o nagiging mas malala, tumawag sa emergency services para sa agarang tulong.

Ang mahalaga ay mabilis na kumilos kapag nararanasan ang mga sintomas ng hypoglycemia. Ang maagap na pagtugon ay maaaring makatulong sa pag-angat ng glucose sa dugo at pagpapabuti sa kalagayan ng mga taong may diabetes.