Ano Ang Hypoglycemia at Hyperglycemia?

Ang hypoglycemia at hyperglycemia ay dalawang kondisyon na may kaugnayan sa antas ng glucose (asukal) sa dugo.

Hypoglycemia:

Ang hypoglycemia ay nagaganap kapag masyadong mababa ang antas ng glucose sa dugo. Normal na antas ng glucose sa dugo ay kadalasang nasa 70-99 milligrams per deciliter (mg/dL). Ang mga sintomas ng hypoglycemia ay maaaring magtaglay ng mga sumusunod:

 1. Pagkakahilo o Lightheadedness
 2. Pangangamba o Anxiety
 3. Pagka-iritable o Irritability
 4. Pagkakaroon ng Gutom o Hunger
 5. Pagsusuka o Nausea
 6. Pagsusumigaw o Shakiness
 7. Pagkaantok o Fatigue
 8. Pagkakaroon ng Mabilis na Pulsasyon o Rapid Heartbeat
 9. Paminsang Pagkakaroon ng Confusion o Pagka-Lost

Ang hypoglycemia ay maaaring mangyari sa mga taong may diabetes, lalo na sa mga nag-iinsulin o nag-iinjeksiyon ng gamot para sa diabetes. Ngunit maaari rin itong mangyari sa mga hindi may diabetes, tulad ng mga taong nagkakaroon ng malnutrisyon o may iba pang mga medikal na kondisyon.

Hyperglycemia:

Ang hyperglycemia, sa kabilang banda, ay nagaganap kapag masyadong mataas ang antas ng glucose sa dugo. Normal na antas ng glucose ay kadalasang nasa 70-99 mg/dL, at ang mga taong may diabetes ay karaniwang itinuturing na may hyperglycemia kapag ang kanilang fasting blood glucose ay 126 mg/dL o mas mataas, o ang kanilang random blood glucose ay 200 mg/dL o mas mataas.

Ang mga sintomas ng hyperglycemia ay maaaring magtaglay ng mga sumusunod:

 1. Intense Thirst o Sobrang Uhaw
 2. Frequent Urination o Madalas na Pag-ihi
 3. Fatigue o Pagkaantok
 4. Blurred Vision o Labo ng Paningin
 5. Pagbaba ng Timbang
 6. Mabilis na Pulsasyon o Rapid Heartbeat
 7. Iritabilidad o Irritability

Ang mga taong may diabetes ay may mas mataas na panganib na magkaruon ng hyperglycemia, at kung hindi ito naaayos, maaaring magdulot ito ng komplikasyon sa kalusugan tulad ng diabetic ketoacidosis.

Ang tamang pamamahala ng antas ng glucose sa dugo ay mahalaga para sa pangkalahatang kalusugan. Para sa mga taong may diabetes, mahalaga ang regular na pagsukat ng blood glucose, pagiging mahigpit sa paggamot ng kanilang kondisyon, at pagsunod sa mga payo ng kanilang doktor o endocrinologist.