Paano matutulungan ang taong may depression

Ang depression ay isang malubhang kondisyon ng mental health na nangangailangan ng suporta at pangangalaga. Kung may kaibigan, kapamilya, o kakilala ka na mukhang may depression, narito ang ilang paraan kung paano mo sila matutulungan:

 1. Makinig ng bukas at walang panghuhusga:
  • Ipakita ang iyong suporta sa pamamagitan ng pakikinig. Hayaang maipahayag ng tao ang kanyang nararamdaman nang bukas at walang panghuhusga. Ang pakikinig ay isang mahalagang aspeto sa pagbibigay ng suporta.
 2. Itanong kung paano mo matutulungan:
  • Maaring maging mahirap para sa isang tao na may depression na magbigay ng mga konkretong hakbang na maaaring gawin para sa kanilang kalusugan. Ipatanong kung paano mo sila maaring matulungan o anong mga bagay ang maaari mong gawin para sa kanilang kaginhawaan.
 3. I-alok ang iyong tulong sa mga araw na mas mahirap:
  • Sabihin sa kanila na andiyan ka para sa kanila sa mga araw na mas mahirap, kahit na simpleng pag-encourage o pagkakaroon ng kasama.
 4. Alamin ang mga sintomas ng depression:
  • Maaring hindi nila alam na sila ay may depression, kaya’t pag-usapan ang mga sintomas at ang posibilidad na magkaruon sila nito. Ang edukasyon ay makakatulong sa kanila na maunawaan ang kanilang sarili at hikayatin ang kanilang maghanap ng tulong.
 5. I-encourage ang paghahanap ng propesyonal na tulong:
  • Ituro sa kanila na hindi sila nag-iisa at may mga propesyonal na handang makatulong. I-encourage silang mag-consult sa isang mental health professional tulad ng psychiatrist o psychologist.
 6. Sama-sama sa paghanap ng mga solusyon:
  • Magkasama kayong mag-isip ng mga solusyon at hakbang na maaaring gawin upang mapabuti ang kanilang kalagayan. Maaaring ito ay pagbabago sa lifestyle, therapy, o gamot, depende sa kanilang pangangailangan.
 7. Hayaang maiparamdam na mahalaga sila:
  • Mahalaga na malaman ng taong may depression na sila ay mahalaga. Ipakita ang iyong pagmamahal at pagpapahalaga sa kanila.
 8. Magbigay ng pang-araw-araw na suporta:
  • Maaaring maging mahirap sa kanila ang pagtakbo ng araw-araw na gawain. Maaring kailanganin nila ng tulong sa simpleng bagay tulad ng pagluto, paglilinis, o pag-gabay sa araw-araw na gawain.
 9. Pagtaguyod ng malusog na lifestyle:
  • Ituro sa kanila ang kahalagahan ng malusog na lifestyle, tulad ng regular na ehersisyo, sapat na tulog, at malusog na pagkain. Ang mga ito ay maaaring makatulong sa pag-angat ng kanilang mood.
 10. I-monitor ang kanilang kalagayan:
  • I-monitor ang kanilang kalagayan at ipaalam sa kanila kung napapansin mong mas lumala ang kanilang kalagayan. Maaaring ito ay dahil sa hindi epektibong gamot o therapy, at kailangan nila ng agarang tulong.

Mahalaga na tandaan na ang depression ay isang seryosong kondisyon at ang suporta mula sa mga kaibigan at pamilya ay makakatulong ng malaki. Ngunit, hindi sapat ang iyong suporta lamang. Mahalaga rin ang propesyonal na tulong mula sa mga eksperto sa larangan ng mental health.