7 paraan upang matulungan ang isang taong may depresyon

Ang pagtulong sa isang tao na may depresyon ay mahalaga at maaaring magkaruon ng malaking epekto sa kanilang kalusugan. Narito ang pitong paraan upang matulungan ang isang taong may depresyon:

 1. Makinig ng Aktibo:
  • Maglaan ng oras upang makinig nang aktibo sa kanilang nararamdaman. Hayaan silang maipahayag ang kanilang mga damdamin nang bukas at walang panghuhusga. Ang pakikinig ay isang mahalagang hakbang sa pagbibigay ng suporta.
 2. Itanong Kung Paano Ka Makakatulong:
  • Itanong sa kanila kung paano mo sila maaring matulungan. Minsan, ang taong may depresyon ay nahihirapang magbigay ng konkretong hakbang na maaring gawin para sa kanilang kalusugan. Ang pagtatanong ng maayos ay maaaring magbigay daan sa pagtuklas ng mga paraan kung paano mo sila matutulungan.
 3. Magbigay ng Emotional Support:
  • Ipakita ang iyong suporta sa pamamagitan ng pagpapakita ng pagmamahal at pang-unawa. Ang simpleng pagsabi ng “nandito ako para sa iyo” ay maaaring magkaruon ng malaking epekto. Huwag silang iwanan sa kanilang laban.
 4. I-encourage ang Professional Help:
  • I-encourage ang taong may depresyon na kumonsulta sa propesyonal na tulong tulad ng psychiatrist o psychologist. Ang propesyonal na tulong ay may sapat na kasanayan upang magbigay ng tamang suporta at treatment.
 5. Sama-sama sa Pagplano ng Aksyon:
  • Makipag-usap tungkol sa mga hakbang na maaaring gawin upang mapabuti ang kanilang kalagayan. Ito ay maaaring isang bahagi ng treatment plan na kinakailangang magkaruon sila.
 6. Magbigay ng Suporta sa Pag-iwas sa Isolation:
  • Ang depresyon ay maaaring magdulot ng kawalan ng gana sa pakikipag-social. Subukan silang imbitahan sa mga aktibidad o samahan para hindi sila ma-isolate. Ang pakikisama at pagkakaroon ng koneksyon sa iba ay mahalaga para sa kanilang emotional well-being.
 7. Pakialam sa Kanilang Physical Well-being:
  • Ang malusog na pamumuhay ay may malaking epekto sa mental health. I-encourage sila na magkaruon ng regular na ehersisyo, kumain ng malusog, at makakamtan ang sapat na tulog.

Ang depresyon ay isang seryosong kondisyon at hindi ito laging madaling labanan. Sa pagtulong sa isang taong may depresyon, mahalaga ang pag-unawa, pasensya, at pagiging handa na magbigay ng suporta. Kung kinakailangan, huwag mag-atubiling kumonsulta sa mga propesyonal na nagbibigay ng mental health support.