Mga Sanhi ng Malalang Sakit sa Bato

Ang malalang sakit sa bato o kidney disease ay maaaring magkaruon ng iba’t ibang sanhi. Narito ang ilan sa mga pangunahing sanhi ng malalang sakit sa bato:

 1. Diabetes:
  • Ang diabetes ay maaaring magdulot ng pinsala sa mga blood vessels ng kidney, isang kondisyon na tinatawag na diabetic nephropathy.
 2. Hypertension (High Blood Pressure):
  • Ang mataas na presyon sa dugo ay maaaring maging sanhi ng pinsala sa blood vessels ng kidney, na maaaring magbunga ng malalang sakit sa bato.
 3. Genetika:
  • Ang mga genetic na pagnanakaw na nagdudulot ng mga problema sa kidney ay maaaring magdulot ng malalang sakit sa bato.
 4. Urinary Tract Obstruction:
  • Ang pagkakaroon ng obstruction o blokasyon sa urinary tract, tulad ng kidney stones o iba pang mga dahilan, ay maaaring magdulot ng pagkasira sa kidney.
 5. Polycystic Kidney Disease (PKD):
  • Ang PKD ay isang genetic na kondisyon na nagreresulta sa pag-usbong ng malalaking bulas o cysts sa loob ng mga kidney.
 6. Autoimmune Diseases:
  • Ang mga autoimmune diseases tulad ng lupus o IgA nephropathy ay maaaring magdulot ng pag-atake ng immune system sa mga kidney tissues.
 7. Infection:
  • Ang malubhang impeksyon sa urinary tract o iba pang bahagi ng katawan ay maaaring makapanirahan sa kidney at magdulot ng malalang sakit sa bato.
 8. Nephrotic Syndrome:
  • Ang nephrotic syndrome ay isang kondisyon kung saan maraming protina ang lumalabas sa ihi, na maaaring magdulot ng pagkasira sa kidney.
 9. Chronic Glomerulonephritis:
  • Ang chronic glomerulonephritis ay isang uri ng pinsala sa glomeruli, o maliliit na blood vessels sa kidney.
 10. Paggamit ng Mga Nakakalasong Gamot:
  • Ang ilang mga gamot, lalo na kapag hindi tama ang dosis o hindi maayos na tinutukoy ang mga ito, ay maaaring magdulot ng pinsala sa kidney.
 11. Age:
  • Ang pagtanda ay maaaring magdulot ng paglabo sa kidney function at magtaas ng panganib ng malalang sakit sa bato.

Mahalaga ang maagang pagsusuri at pangangalaga ng isang healthcare professional upang maagapan at mapabawasan ang epekto ng malalang sakit sa bato. Ang pangangasiwa sa lifestyle, regular na pagsusuri, at tamang paggamot ay mahalaga sa pangangalaga ng kidney health.